Systemy zasilania

Oferujemy możliwość zaprojektowania i wykonania:
 • przetwornic DC-DC,
 • zasilaczy o pracy ciągłej,
 • układów zabezpieczających,
 • ładowarek ogniw typu Li-Ion, LiFePo4, Ni-MH, Ni-Cd,
 • arbitralnych, sterowanych poprzez komputer generatorów napięcia, prądu,
 • sekwenserów czasowych załączających zasilanie urządzeń zewnętrznych w zadanych kwantach czasu,
 • systemów i urządzeń nie wymienione wyżej po uzgodnieniu parametrów i warunków.


Zrealizowanie projekty:

 • impulsowy zasilacz małej mocy dla dydaktycznych systemów mikroprocesorowych,
 • impulsowy zasilacz średniej mocy do zasilania urządzeń typu PDA,
 • automatyczna ładowarka zespołu ogniw typu LiFePO4 do zasilania drukarki mobilnej,
 • moduł zasilający DC-DC do zasilania urzędzeń typu PDA,
 • układ zabezpieczający urządzenia typu PDA zasilane z instalacji samochodowych,
 • programowalny 5-cio kanałowy arbitralny generator napięć,
 • programowalny 2 kanałowy generator prądu do badania elementów magnetycznych,
 • sekwenser czasowy załączający urządzenia dozujące gazy techniczne w zadanych kwantach czasowych,
 • zasilacz modułu radaru mikrofalowego,
 • układ generujący sygnał wyzwalający kontrolowaną detonację gazów technicznych.