Opinie i ekspertyzy

Firma Alpiks oferuje możliwość wykonywania:
  • ekspertyz z zakresu urządzeń elektronicznych,
  • studium wykonalności systemów i urządzeń elektronicznych.