Usługi serwisowe

Oferujemy możliwość wykonywania usług serwisowych polegających na:
  • okresowych przeglądach urządzeń elektronicznych,
  • wymianach zużywalnych elementów (przewody, wtyki, gniazda),
  • wymianach ogniw, akumulatorów,
  • innych czynności serwisowych - po uzgodnieniu.