Systemy kontrolno-pomiarowe

Systemy kontrolno-pomiarowe.

Bazując na zdobytym doświadczeniu oferujemy możliwość zaprojektowania i zrealizowania
dedykowanych systemów kontrolno-pomiarowych umożliwiających:

 • wprowadzanie i archiwizację danych,
 • sterowanie urządzeniami,
 • wykonywanie pomiarów i ich analizę,
 • przetwarzanie, wizualizacje i archiwizacje uzyskanych danych,
 • opracowanie i konstrukcję dedykowanych urządzeń.

Wykonane przez nas systemy pracują zarówno w instytucjach naukowo-badawczych jak i laboratoriach przemysłowych.


Zrealizowane systemy:

 • radar do rejestracji szybkości przemieszczania się czoła fali detonacyjnej,
 • system do badania parametrów struktur półprzewodnikowych,
 • dozownik materiałów sypkich,
 • system do skanowania powierzchni i badania materiałów dielektrycznych,
 • 12-kanałowy system do wyzwalania kontrolowanych detonacji i rejestracji wybranych parametrów (ciśnień, oświetlenia),
 • mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy i wzmacniacz logarytmiczny do analizy szybkości podrywania pyłu węglowego z podłoża,
 • układ stabilizacji temperatury wykorzystujący ogniwa Peltiera do badań parametrów światłowodów,
 • sterowany komputerowo, 64-punktowy system oświetlaczy RGB do badań z zakresu analizy i rozpoznawania obrazów,
 • generator przebiegów napięciowych do badania parametrów wyświetlaczy LCD,
 • moduł komunikacyjny, układ wyzwalania i analizy danych uzyskanych z dalmierza laserowego.