Projektowanie urządzeń na zamówienie

Firma Alpiks oferuje możliwość: zaprojektowania, wykonania prototypu i wdrożenia urządzeń elektronicznych
opracowanych na podstawie uzgodnionych z Zamawiającym wymagań i parametrów.

Podmioty zainteresowane współpracą prosimy o kontakt.