Oferta

Oferujemy możliwość zaprojektowania i wykonania:

 

 • dedykowanych sterowników mikroprocesorowych,
 • systemów kontrolno-pomiarowych,
 • układów i systemów zasilających (przetwornice, ładowarki ogniw, układy zabezpieczeń),
 • układów analogowych,
 • dedykowanych systemów do sterowania i akwizycji danych: procesów technologicznych, eksperymentów badawczych, demonstratorów,
 • oprogramowania sterujacego systemami pomiarowymi,
 • oprogramowania systemów mikroprocesorowych,
 • systemów i urządzeń nie wymienionych wyżej - po uzgodnieniu parametrów i warunków.

Zapraszamy do współpracy: osoby fizyczne, firmy i instytucje naukowo-badawcze.

Zrealizowanie projekty:
 • automatyczna ładowarka zespołu ogniw typu LiFePO4 do zasilania drukarki mobilnej,
 • moduł zasilający DC-DC do zasilania urządzeń typu PDA,
 • programowalny 5-cio kanałowy, arbitralny generator napięć do badania struktur półprzewodnikowych,
 • programowalny regulator do stabilizacji temperatury pracy światłowodów,
 • układ modułu komunikacyjnego, bloku sterowania i odczytu odległości z dalmierza laserowego,
 • programowalny 2 kanałowy generator prądu do badania elementów magnetycznych,
 • sekwenser czasowy załączający urządzenia dozujące gazy techniczne w zadanych kwantach czasowych,
 • zasilacz modułu radaru mikrofalowego,
 • układ generujący sygnał wyzwalający kontrolowaną detonację gazów technicznych,
 • optyczny układ pomiarowo-rejestrujący do analizy szybkości podrywania pyłu węglowego z podłoża,
 • oprogramowanie testujące poprawność działania produkowanego przez firmę zewnętrzną systemu mikroprocesorowego.